Konstrukcje dachowe


Konstrukcje dachowe.

 
Wykonujemy konstrukcje tradycyjne dachów dwuspadowych i wielospadowych.

Duże doświadczenie pozwala naszym fachowcom na  wykonywanie trudnych i pracochłonnych konstrukcji jakimi są dachy  kopertowe i kopertowe z tzw. “jaskółkami” i innych tego typu konstrukcji.   

Wykonane przez nas konstrukcje przygotowane są pod odpowiednie pokrycie dachowe,
to znaczy brana jest pod uwagę odpowiednia  długość i wytrzymałość elementów konstrukcji.